Tarieven

Healing

€60,- (60 minuten) Healing + kort nabespreken. 

€85,- (90 minuten) Dit is inclusief coaching. 

Coaching

Particulier: €85,- per sessie
Zakelijk: in overleg


Vergoedingen coaching

Wil je particulier een coachingstraject volgen? Dan betekent dat niet per se dat je alles zelf moet betalen. Instanties waar je terecht kunt: 

* Belastingdienst. Je kunt mogelijk voordeel krijgen bij de belastingdienst door de kosten in te vullen bij particuliere (studie)kosten. Het traject dient dan wel opgegeven te worden als 'leertraject'. 

* Werkgever. Veel bedrijven hebben vaak een budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van de werknemers. De kans bestaat dat je werkgever de kosten volledig of gedeeltelijk op zich neemt. 

Arbodienst. Ga een gesprek aan met de Arbodienst van het bedrijf. Een bedrijf werkt vaak na overleg met de bedrijfsarts graag mee. Zeker als het gaat om zaken als burn-outpreventie, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. 

Aftrekbaar voor Ondernemers / ZZP’ers. Als ondernemer of officieel geregistreerde ZZP’er kun je zakelijke coaching aftrekken bij de belasting. De kosten vallen binnen de post ondernemerskosten. Voor ondernemers en ZZP’ers zijn de tarieven aftrekbaar voor de IB en de omzetbelasting (21%) is terug te vorderen bij de Belastingdienst. Laat je hierover informeren door je accountant of belastingconsulent.

Via PGB of het UWVLeef je op dit moment met een persoonsgebonden budget? Dan kun je de kosten, onder bepaalde voorwaarden, vergoed krijgen via het PGB. Ben je op dit moment werkeloos en ontvang je een uitkering? Informeer dan bij de uitkeringsinstantie (UWV) naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Via een individuele re-integratieovereenkomst reserveert het UWV een budget om de coaching geheel of gedeeltelijk te betalen.

* Zorgverzekering. Vergoeding van coaching behoort niet tot het basispakket en wordt in de meeste gevallen niet vergoed door de ziektekostenverzekeraars. Wel is het eventueel mogelijk dat dit soort kosten opgenomen zijn in een aanvullend pakket (psychosociale hulpverlening, alternatieve behandelingen, counseling). Informeer hierover bij de ziektekostenverzekeraar.